Mali raj društvo

Namen društva je druženje članov in ljudi istega mišljenja ter vzpostavitev ponovnega ravnovesja med človekom in naravo. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2010 in je včlanjeno v Zvezo društev naturistov Slovenije – ZDNS in je hkrati član International Narurist Federatin – INF. Naše delovanje je usmerjeno v varovanje okolja, organiziramo razna srečanja, pohode, prireditve in delovne akcije.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane posameznica, posameznik ali družina na osnovi pisne prijavnice s katero potrdi, da je pristaš naturizma, da pozna kodeks naturizma in statut društva. O sprejemu v društvo odloča upravni odbor društva.

PRISTOPNA IZJAVA

Račun za nakazilo članarine: SI56 6100 0000 4609 205