Mladi in naturizem

Naturizem je svetovno gibanje o katerem se občasno govori po raznih medijih obveščanja. Slednji radi izpostavijo dobre lastnosti naturizma in večinoma govorijo pozitivno o njem. Redko, če sploh, pa v govoru omenijo mlade naturiste. Zakaj je temu tako? Ali javna občila nerada izpostavljajo mlade med naturiste, ali o njih ne pišejo, ker preprosto ne dobijo dovolj informacij s strani naturistov, drugih (tujih in domačih) virov ali pa je posredi kaj drugega? Kot naturisti vemo, da mladi redno preživljajo počitnice v naturističnih središčih s starši, starimi starši, prijatelji in znanci. Vendar pa je poredko zaslediti mlade, ki so ravnokar stopili v najstniško dobo, ali tiste, ki še obiskujejo študij. Človek dobi občutek, kot da mladim, starim več kot 10 let, prepovedo obisk naturističnih krajev. Seveda kaj takega ni res, zato se lahko vprašamo, kam se mladi, ki so nekaj let brezskrbno uživali v naturizmu, izgubijo v in po puberteti, in kaj je temu vzrok? Ali preprosto opustijo naturizem, ali pa le ne najdejo prostora pod soncem zase in za svoje najstniške ideje in ideale? Kako na njih vpliva prva ljubezenska izkušnja in kako naturizem povezujejo s podobo golega telesa?
Na spletni strani ZDNS sem v decembru zasledil objavo, kjer je neka uporabnica mlade pozivala na sodelovanje v zvezi, da bi skupnimi močmi bolje promovirali naturizem med mladimi in posledično dosegli večje število mlajših članov v društvih naturistov po Sloveniji. Sam sem kasneje objavil kratko vprašanje, kako potekajo stvari na tem področju in izrazil pripravljenost za sodelovanje, vendar odgovora nisem prejel s strani že omenjene uporabnice, temveč mi je odgovoril predsednik društva Mali raj, Jože Bradač, ki je izrazil močno strinjanje, da je občutiti pomanjkanje mladih tako v naturizmu kot v društvih, kot tudi premalo aktivnosti na tem področju. Po nekaj izmenjanih e-sporočilih sva se z Jožetom sestala na kratkem sestanku v Ljubljani, kjer je hitro padla ideja o ustanovitvi komisije za delo z mladimi, ki bo delovala v sklopu društva. Ta predlog je soglasno potrdil tudi izvršni odbor društva in na januarskem zboru članov sva skupaj z Jožetom vsem prisotnim članom predstavila namen in način delovanja komisije.

Mesec dni kasneje se je na sedežu društva sestal izvršni odbor v razširjeni sestavi, kjer smo pregledali in prediskutirali vse predloge in načine, kako in na kakšen način seznanjati mlade naturiste in tiste, ki to še niso, a bi si želeli postati. Kot predsednik komisije za delo z mladimi sem bil zadolžen, da pripravim nekaj predlogov, izmed katerih jih je nekaj odbor potrdil kot začetni korak v promocijo naturizma med mladimi. Odločili smo se za pripravo promocijskega programa za dve ciljni skupini: študente, ter mlade družine in mlade zaposlene. Za vsako skupino bomo pripravili poseben promocijski plakat, za študente ustvarili posebno spletno stran s sloganom Postani naturist! in dodatno prilagodili spletno stran društva, da bo dobro vidna tudi na zaslonih mobilnih telefonov. S promocijskimi plakati bomo prisotni na vseh plakatnih mestih, kjer nam bo dovoljeno, računamo pa predvsem na fakultete in večje družbe s pomočjo njihovih sindikatov in športnih društev. Prve predloge smo že pričeli uresničevati. Povezali smo se s sindikatom enega izmed večjih ministrstev ter nekaterimi gospodarskimi družbami, začeli s pripravo promocijskega plakata za študente in naredili grobi osnutek spletne strani Postani naturist!. Aktivnosti na tem področju pa še zdaleč ni konec. V prihodnjih mesecih si bomo prizadevali za objavo člankov o naturizmu v revijah kot so Žurnal in študentska glasila.
V pretekli reviji Naturist ste lahko v članku Jožeta Puca o srečanju mednarodne naturistične zveze (International Naturist Federation – INF), ki je potekalo prejšnje poletje v naturistični Koversadi zasledili, da se tudi INF spopada s pomanjkanjem aktivnosti na področju promocije naturizma med mladimi in predvsem pomanjkanjem ustreznih kadrov. Na mednarodnem področju namreč deluje posebna sekcija (European Naturist Youth – ENY), katere glavna naloga je ravno tisto kar želimo v društvu Mali raj doseči – več mladih, ki bi obogatili naturistično gibanje in poskrbeli, da le-to ne bo zamrlo v prihodnjih desetletjih. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi, veliko dobre volje in učinkovito promocijo uspešno ‘konkuriramo’ na tem področju tudi veliki sekciji kot je ENY, ki letno prejme kar do 20% vsega proračuna, ki se steče v blagajno INF s strani vseh svetovnih naturističnih zvez.
Bližajoče se poletje nam omogoča, da bomo s promocijo naturizma lahko hitro pričeli, saj večina ljudi prične razmišljati o počitnicah, dopustu in obisku morskih krajev, ko se pričnejo topli dnevi. Zakaj jim ne bi pokazali, da ni lepšega kot preživljati prosti čas brez obleke?

Jože Bradač in Primož Skale
Društvo naturistov Mali raj