Naturizem

 

 

Mladi in naturizem

Naturizem je svetovno gibanje o katerem se občasno govori po raznih medijih obveščanja. Slednji radi izpostavijo dobre lastnosti naturizma in večinoma govorijo pozitivno o njem. Redko, če sploh, pa v govoru omenijo mlade naturiste. Zakaj je temu tako? Ali javna občila nerada izpostavljajo mlade med naturiste, ali o njih ne pišejo, ker preprosto ne dobijo dovolj informacij s strani naturistov, drugih (tujih in domačih) virov ali pa je posredi kaj drugega?

 

Na kratko o društvu

Društvo naturistov Mali raj je bilo ustanovljeno 16. septembra 2010 v Dolenjskih Toplicah. Trenutno je v društvu preko 120 članov različnih starosti. Društvo je registrirano na UE Novo mesto včlanjeno v Zvezo Društev Naturistov Slovenije, ki je tudi članica International Naturist Federation. Glavna dejavnost društva je druženje med ljudmi istega mišljenja ter vzpostavitev ponovnega ravnovesja med človekom in naravo. Udeležujemo se humanitarnih akcij, naše delovanje je usmerjeno v varovanje okolja. Organiziramo razna srečanja, pohode, prireditve in delovne akcije na katerih poleg članov sodelujejo tudi ostali občani in obiskovalci Dolenjskih Toplic.
 

 

Video predstavitev Mali raj 2013                            Video ponovoletno čofotanje 2014
 
Video ponovoletno čofotanje 2016